Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin nimi

Seurasaaren ystävät ry:n jäsenrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi: Seurasaaren ystävät ry, Y-tunnus 3057097-9

Sähköposti: seurasaarenystavatry@gmail.com

Yhteyshenkilö: Miika Lauriala

Puhelin: 044 0102251

Sähköposti: miika.lauriala@gmail.com

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisessä rekisteripalvelussa ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan ( https://flomembers.fi/) palvelimelle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslaen (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

 • jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti)
 • jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisaika)
 • jäsenmaksutiedot (laskutukset, maksusuoritukset)
 • Lisätiedot (osallistumis- ja tilaustiedot, tms.)

Eronneet jäsenet poistetaan rekisteristä.

 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan hakevan henkilön omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelukeskuksessa käyttäjätunnuksella (salasana) suojatussa palvelimessa. Yhdistys ja rekisteripalvelun tuottaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti tietojensa tarkastukseen, oikaisuun tai poistamiseen.

Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: