Kunnallisvaalit: kannanotto Seurasaaren kehittämiseksi

SEURASAAREN ALUETTA KEHITETTÄVÄ JA UUDISTETTAVA

Alueella toimivat nyt:

Seurasaaren kehittäminen on edistynyt hitaasti resurssien ja visioiden puuttuessa. Seurasaaren museoalueen ylläpito ja kansanpuiston kehittäminen ovat jääneet jälkeen resurssien puutteen ja eri toimijoiden tehottomuuden takia. Seurasaaren alueella ei ole ympärivuotista palvelutarjontaa.

Museoviraston ylläpitämässä ulkomuseossa on töissä ympärivuotisesti intendentti ja kolme rakennuskonservaattoria / kirvesmiestä, joiden tehtävänä on pitää alueen 87 museorakennusta kunnossa. Kesäisin museossa on määräaikainen opiskelijoista koottu opashenkilöstö. Henkilöstövajaus suhteessa työkenttään on suuri. Esimerkiksi Tukholman Skansenilla työskentelee kesäisin yli 400 ihmistä.

Museoviraston surkean taloustilanteen takia Seurasaaren ulkomuseon elävöittämiseen, ohjelmatoimintaan ja rakennusten korjaukseen ei ole riittävää rahoitusta. Seurasaari on yleisölle avoinna vain kesällä, vaikka vanhoissa rakennuksissa ja niiden ympäristössä voisi olla monenlaista toimintaa sekä kaupunkilaisille että matkailijoille myös syksyllä, talvella ja keväällä.

Kunnallisvaaliehdokkaat voivat vaikuttaa Seurasaaren ja Meilahden alueen kaavoitukseen, maankäyttöön, kunnallistekniikkaan ja liikennejärjestelyihin. Museoviraston ylläpitämän Seurasaaren ulkomuseon rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä hallituksen päätösten kautta. Kunnallisvaaliehdokkaiden tilaisuuksissa pyörii myös valtakunnan tason poliitikkoja, jotka voivat vaikuttaa Museoviraston rahoitukseen.

Toivomme Sinulta arvoisa kunnallisvaaliehdokas, että tutustut Seurasaaren todellisuuteen ja pyrit tekemään kaikkesi, että Museoviraston ja Seurasaaren ulkomuseon budjettiin tehdään tuntuva kertakorotus. Ulkomuseoon tarvitaan riittävä henkilöstö- ja käyttöbudjetti. Ulkomuseoon tulisi rekrytoida uusi ympärivuotinen vahtimestari, opas- ja ohjelmavastaava, tiedottaja, taloushallinnon ammattilainen ja rakennuskonservaattoreita.

Eräs hyvä ratkaisu koko Seurasaaren kannalta olisi perustaa uusi hallintorajat ylittävä Seurasaaren hoitokunta tai säätiö, joka hallinnoisi yhtenäisesti koko Seurasaaren aluetta: ulkomuseota, kahviloita, juhlakentän aluetta ja Seurasaaren rakennuksia (uimala, isännän talo, kioskit ja kahvilat).

Seurasaaren hoitokunnan hallinto ja rahoitus voitaisiin järjestää yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin sekä muiden yhteistyökumppanien (yritykset, yliopistot, säätiöt, yhdistykset) kesken. Kaupallista toimintaa ja varainhankintaa tulisi kehittää. Esikuvaksi uudessa hallintomallissa voisi ottaa joko Suomenlinnan hoitokunnan, Skansenin ulkomuseoalueen Tukholmasta tai Norjan Bygdöyn ulkomuseon.

Toivomme, että vaikutusvaltaisena henkilönä toisitte esille Seurasaaren heikon tilanteen ja vaikuttaisitte siihen, että Museoviraston ja Helsingin rahoitus ja tahtotila Seurasaaren uudistamiseksi vahvistuisi.

Seurasaaressa 18.3.2017

Seurasaaren ystävät ry:n hallitus

Viemäritöitä, kiertoreittejä ja uusi city-wc

Seurasaaressa on meneillään vesijohto- ja viemäriverkoston uudistustyöt, jonka vuoksi kaikki normaalireitit eivät ole käytössä. Alueella liikuttaessa tämä on hyvä huomioida ja käyttää
merkittyjä kiertoreittejä. Maalikuussa juhlakentän tuntumaan avautui uusi city-wc, joka on nyt yleisön käytössä.

Vuosikokous tiistaina 4.4.2017 klo 18

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin yhdistyksen toimitilalla Oravanpesällä tiistaina 4. huhtikuuta 2017.

Hallituksen jäseninä jatkavat ja uusia valittiin:

Elina Huhta, jäsen

Margit Huhtala, yhteistyö asuinalueyhdistysten kanssa

Martti Kemppainen, yhteistyö kunnossapidon ja konservoijien kanssa

Jukka Kuusela, luontoasiat, yhteistyö Tringa ry:n kanssa

Hannele Kuismanen, yhteistyö ulkomuseon ja Seurasaarisäätiön kanssa

Miika Lauriala, puheenjohtaja, viestintä

Lydia Laine, Näytelmäseurue Palkolliset

Taru Mälkiä, valokuvakilpaulu, markkinointi

Ville Nikunen, taloudenhoitaja

 

 

Viljelyä Leppälän murulla

Kesäisin viljelemme Leppälän mökin murulla perinnekasveja yhdessä Maatiainen ry:n kanssa. Hauskan ja havainnollisen videon murun elämästä editoi hallituksen jäsen Taru Mälkiä.

Linnunpönttöraportti kesältä 2016

Tringa ry.:n vapaaehtoiset Sanna ja Edward ovat kesän aikana vierailleet Seurasaaren 25:llä linnunpöntöllä peräti 7 kertaa. Pesiä löytyi 17 pöntöstä, joissa oli 
7 sinitiaisen pesää
 ja 10 talitiaisen pesää. Sinitiaisemoja oli 5 ja poikasia 53, talitiaisemoja 6 ja poikasia 54. Molempia myös rengastettiin ja yksi nuori sinitiainen jo löydettiin (sisämaan seurantapyynnissä) Espoon Laajalahdelta 2.10.2016.

Suurempiin vesilintu- ja kottaraispönttöihin ei ilmaantunut asukkaita, joten ensi kesänä niiden paikka arvioidaan uudelleen. Keväällä 2017 puhdistamme pesiä ensi kesäksi. Kiitos kaikille.  

 

Näytelmäseurue Palkolliset

Palkolliset on toteuttanut vapaaehtoisvoimin kesä- ja joulunäytelmän Seurasaareen vuodesta 1999 lähtien. Kesällä 2015 nähtiin koko perheen musiikkinäytelmä ”Bussipysäkillä – rakkautta ja EU-direktiivejä”. 90-luvun Suomessa maaseutu on murroksessa. Bussipysäkillä kohdataan, muistellaan menneitä ja ihmetellään tulevaa. Tuleeko EU ja viedäänkö possut? Esitykset olivat Seurasaaressa Museokaupan pihalla 15.-23.8.2015.

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.

Ylös ↑