Kunnallisvaalit: kannanotto Seurasaaren kehittämiseksi

SEURASAAREN ALUETTA KEHITETTÄVÄ JA UUDISTETTAVA

Alueella toimivat nyt:

Seurasaaren kehittäminen on edistynyt hitaasti resurssien ja visioiden puuttuessa. Seurasaaren museoalueen ylläpito ja kansanpuiston kehittäminen ovat jääneet jälkeen resurssien puutteen ja eri toimijoiden tehottomuuden takia. Seurasaaren alueella ei ole ympärivuotista palvelutarjontaa.

Museoviraston ylläpitämässä ulkomuseossa on töissä ympärivuotisesti intendentti ja kolme rakennuskonservaattoria / kirvesmiestä, joiden tehtävänä on pitää alueen 87 museorakennusta kunnossa. Kesäisin museossa on määräaikainen opiskelijoista koottu opashenkilöstö. Henkilöstövajaus suhteessa työkenttään on suuri. Esimerkiksi Tukholman Skansenilla työskentelee kesäisin yli 400 ihmistä.

Museoviraston surkean taloustilanteen takia Seurasaaren ulkomuseon elävöittämiseen, ohjelmatoimintaan ja rakennusten korjaukseen ei ole riittävää rahoitusta. Seurasaari on yleisölle avoinna vain kesällä, vaikka vanhoissa rakennuksissa ja niiden ympäristössä voisi olla monenlaista toimintaa sekä kaupunkilaisille että matkailijoille myös syksyllä, talvella ja keväällä.

Kunnallisvaaliehdokkaat voivat vaikuttaa Seurasaaren ja Meilahden alueen kaavoitukseen, maankäyttöön, kunnallistekniikkaan ja liikennejärjestelyihin. Museoviraston ylläpitämän Seurasaaren ulkomuseon rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä hallituksen päätösten kautta. Kunnallisvaaliehdokkaiden tilaisuuksissa pyörii myös valtakunnan tason poliitikkoja, jotka voivat vaikuttaa Museoviraston rahoitukseen.

Toivomme Sinulta arvoisa kunnallisvaaliehdokas, että tutustut Seurasaaren todellisuuteen ja pyrit tekemään kaikkesi, että Museoviraston ja Seurasaaren ulkomuseon budjettiin tehdään tuntuva kertakorotus. Ulkomuseoon tarvitaan riittävä henkilöstö- ja käyttöbudjetti. Ulkomuseoon tulisi rekrytoida uusi ympärivuotinen vahtimestari, opas- ja ohjelmavastaava, tiedottaja, taloushallinnon ammattilainen ja rakennuskonservaattoreita.

Eräs hyvä ratkaisu koko Seurasaaren kannalta olisi perustaa uusi hallintorajat ylittävä Seurasaaren hoitokunta tai säätiö, joka hallinnoisi yhtenäisesti koko Seurasaaren aluetta: ulkomuseota, kahviloita, juhlakentän aluetta ja Seurasaaren rakennuksia (uimala, isännän talo, kioskit ja kahvilat).

Seurasaaren hoitokunnan hallinto ja rahoitus voitaisiin järjestää yhteistyössä Museoviraston ja Helsingin kaupungin sekä muiden yhteistyökumppanien (yritykset, yliopistot, säätiöt, yhdistykset) kesken. Kaupallista toimintaa ja varainhankintaa tulisi kehittää. Esikuvaksi uudessa hallintomallissa voisi ottaa joko Suomenlinnan hoitokunnan, Skansenin ulkomuseoalueen Tukholmasta tai Norjan Bygdöyn ulkomuseon.

Toivomme, että vaikutusvaltaisena henkilönä toisitte esille Seurasaaren heikon tilanteen ja vaikuttaisitte siihen, että Museoviraston ja Helsingin rahoitus ja tahtotila Seurasaaren uudistamiseksi vahvistuisi.

Seurasaaressa 18.3.2017

Seurasaaren ystävät ry:n hallitus

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑

%d bloggers like this: